VANDALISME OP DE STEENAKKER

Vernield eigendom van onze voetbalvereniging, stoelen op het dak van de kantine, ontzettend veel rotzooi én overblijfselen van verdovende middelen. 

En niet voor de eerste keer. We zijn het spuugzat. In overleg met de gemeente en de politie wordt momenteel gekeken hoe dit asociale gedrag aangepakt gaat worden. We willen onze leden en buurtbewoners vragen om alert te zijn, meteen de politie te bellen wanneer iets gesignaleerd wordt en vooral niet als eigen rechter op te treden. Wordt vervolgd.