Opruimen na de training

Beste trainers,leiders en leden van RKDFC,
 
Ik vraag U vriendelijk doch beslist om na trainingen en andere aktiviteiten de gebruikte attributen zelf op te ruimen op de plaats waar zij horen te staan!
Losse doelen moeten na gebruik op VELD 2 teruggezet worden. De kleine doelen op het kunstgrasveld moeten ingeschoven worden tegen de afrastering.
 
Deze kleine medewerking maakt het voor mij eenvoudiger en het is ook voor uw veiligheid dat deze attributen NIET meer langs de lijn op het kunstgrasveld staan!!!
 
Ik dank U allen voor de medewerking.
 
Jan Maassen (terreinbeheerder)