Statiegeld-actie Jumbo Oirsbeek groot succes!

De donatiebox bij de Jumbo in Oirsbeek is geleegd... Het blijkt dat jullie veel kratjes bier hebben gedronken de afgelopen tijd, want er is voor maar liefst €151 aan statiegeld gedoneerd! Namens de sponsorcommissie en het bestuur hartelijk dank aan alle gulle gevers!